140 години от избухването на Априлското въстание отбеляза и септемврийското село Бошуля. Двама участници в Хвърковатата чета на Бенковски са били родени именно там. Те са присъствали и на събранието в Оборище – Пеню Митрев и Митър (Димитър) Стоянов Гостев. Те намират смъртта си на връх Еледжик.

Над сто човека присъстваха на събранието, разказа Йорданка Венчева. Стихотворението на Иван Вазов – „Възпоменания от Батак“ бе представено от септемврийски актьор, а реч по случая произнесе кметът на селото Любомир Христосков.

Същата вечер в селото е бил учреден и клуб „Русофили“, в който членуват шест човека от селото.