Кметът на Община Пещера Николай Зайчев участва във встъпителна пресконференция по изпълнение на проект “Заедно” по схема „Независим живот“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът ще осигури трудова заетост в продължение на 18 месеца на 60 лични асистенти. Те ще полагат грижи за  минимум 60 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

Проекти като този целят подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г., които са в невъзможност да се самообслужват, коментира градоначалникът. В същото време се предоставя възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Общата стойност на проекта е 465 591,19 лв., а цялата му продължителност е 21 месеца.