Страстната седмица – най-тъжната в християнския свят започва днес. Това е последната седмица от живота на Божия син, белязана от тежките страдания и покъртителни събития, чрез които Исус Христос изкупи греховете на хората. Всеки един ден от тази последна седмица на Великия пост се нарича велик, и всеки един от тези дни се отслужват специални служби в храмовете.

Днес на Велики понеделник, Великопостната служба ни разказва как Спасителят влязъл в храма в Йерусалим, който в този момент бил пълен с търговци. Виждайки това Божият син е обхванат от гняв, прекатурил масите на търговците и ги изгонил от храма, защото той е място за молитва, а не тържище. Във Велики понеделник Църквата прославя св. патриарх Йосиф – син на св. патриарх Яков и предобраз на Исус Христос. Йосиф бил продаден от своите братя на пътуващи за Египет търговци. Там, в чуждата му страна, той преминал през множество страдания, но фараонът го направил втори по власт и положение в цялото царство. Подобно на Йосиф,  Христос бил предаден от евреите на езичниците, бил измъчван и страдал заради човешките грехове.

На този ден, Църквата ни подтиква към размисли над образа на безплодната смокиня, която изсъхнала, след като била прокълната от Господ. “Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огън“. Така и ние ще бъдем осъдени, ако не се стремим да се усъвършенстваме, не се изпълваме с добродетели,  и не принасяме духовни плодове.