В деня на Светата и Велика сряда, църквата припомня едно от последните събития преди спасителните за нас страдания на Исус Христос.  Службата разказва за многоценното миро, което в искреното си разкаяние една грешница изляла върху главата на Спасителя. Жената влязла в дома, дето бил Христос.

Носела в ръцете си алабастърен съд с драгоценно миро. С него  искала да засвидетелства почитта си към Божия син. В бързината, да не й се пречи на доброто намерение, тя счупила съда, по-лесно да се разлее мирото. Скъпоценното миро струвало триста динария, затова някои от присъстващите възнегодували, че е прахосница. Според тях мирото би могло да се продаде, а парите да се раздадат на сиромасите.

Христос обаче им отговорил: „Сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога имате“, „тя извърши добро дело за Мене“, „За това й усърдие ще се разгласи по цял свят.“ Подобно на блудния син грешницата  осъзнала греховете си и “дошла в себе си“. Службата днес приканва да се опомним и ние за нашето духовно състояние и да се разкаем за греховете си.

На Велика сряда от Страстната седмица е Тайната вечеря на Исус Христос с Апостолите. По време на вечерята 12-те Апостоли научават, че един от тях ще  предаде Божия син. В деня на Светата и Велика сряда Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за тридесет сребърника.

С Велика сряда приключват първите три дни на Страстната седмица, които споделят обща тема – края на света и съдът Христов.