Десет деца, чиито настойник или попечител е, посрещна днес  кметът на общината Тодор Попов. По повод великденските празници всяко от тях получи подарък от 100 лева и традиционни лакомства.

Ивайло Асенов Гугалов

Ивайло Гугалов

Теодора Албенова Венчева

Теодора Венчева

Константина Димитрова Шенгарова

Константина Шенгарова

Красимир Валериев Георгиев

Красимир Георгиев

Стефка Стоянова Петрова

Стефка Петрова

Димитър Велков Кичуков

Димитър Кичуков

Седат Величков Йорданов

Седат Йорданов

Красимир Атанасов Сандов

Красимир Сандов

Диана Валериева Георгиева (1)

Диана Георгиева