Съветникът и водач на групата на НФСБ Благо Петров представи общия проект за промяната на Наредбата за обществения ред на своите колеги. Преди да пристъпи към обявяването на крайния продукт, той широко изложи мотивите за това решение, като се позова на необходимостта от сигурност и отговорност от страна на ОбС по отношение на жителите на града и общината.

На практика се изменя и допълва чл. 2 от сега действащата Наредба за обществения ред с нова точка. Тя гласи:“ Носене на обществени места на дрехи прикриващи лицата е забранено на всички държавни и общински институции, места и обекти, места за обществен спорт и отдих, търговски обекти, общодостъпни места, транспорт.

Не се налагат санкции, ако облеклото се носи по здравословни причини или е в рамките на маскарад, или други развлекателни прояви, включително и пътни превозни средства като мотори – каска, както и за домовете на съответните граждани и молитвените им домове.

За нарушение на наредбата санкцията е 300 лв. за първо, при повторно нарушение – 1000 лв. Наредбата влиза в сила след обнародването ѝ в местен и национален вестник.

Ето кой се изказа за промените:

Тодор Попов, кмет

Трябва да се съобразяваме и да спазваме собствените си традиции, каза кметът Тодор Попов, както една дама не може да се разходи в центъра на Пакистан по къси панталони и потник, защото това там не е обществено приемливо и ще ги обиди, така и ние счетаме, че е неприемливо такова облекло, което нарушава добрите нрави и правилата, традициите. Това е водещото начало, а освен това с бурка не можем да преценим, кой стои зад нея – мъж или жена?

Благо Солов, НФСБ

Като убеден демократ съм бил много внимателен при въвеждане на забрани и ограничения. Аз съм сред вносителите на този проект, то не нарушава правата на човека. Това не е обикновено решение, днес ние пишем история, казваме, днес ние пишем правила и те ще се спазват от всички. Изпращаме послание на законодателя  – работете по-бързо и консенсусно. Ние сме различни, но ставаме излишни, ако не се обединим от важните неща за нашата общност. Прикандам всички групи да го подкрепят това решение.

Димитър Петков, „Коалиция за Пазарджик“

Средата за сигурност придобива особено значение. Основен наш ангажимент е да осигурим обществен ред и сигурност за гражданите на Пазарджик. Проведохме един сериозен дебат и той провокира законопроекта внесен в НС. Дебатът даде възможност и за гражданите да се запознаят с премените, които правим. Запозната е и групата, която е най-заинтересувана от тези промени.

Цанко Бангьозов, „Атака“

Радвам се, че цяла Европа заговори от 2005 насам на езика на „Атака“. Ще подкрепим проекта.

Найден Шопов, ГЕРБ

Групата на ГЕРБ безусловно подкрепя промяната в Наредбата, нека да оставим хората, които направиха окончателния проект, да оценим техния труд и да преминем към гласуване.

Лазар Попов, БСП

БСП подкрепя промяната, радвам се, че се стигна до единен проект.