Партньорската инициатива на Сдружение Трансформатори и  Оргахим АД – Русе стартира 2016 година с конкурс за художествена стенопис върху избрани 4 знакови сгради в 4 града на България – София, Пазарджик, Габрово и Пловдив. Платформата “Нарисувай ми стена” подкрепя реализирането на художествени решения за обществени  градски пространства и интериори на обществено значими сгради в цялата страна.

Предизвикателството отправено тази година към участниците е да предложат контекстуално тематично изрисуване на видима стена като създадат разпознаваема художествена  идентичност. Целта е реализираната стенопис да олицетворява духа на мястото и съвременния градски живот в България.

В конкурса могат да участват отделни физически лица, както и екипи с оригинални идеи, които с общи усилия да създадат цялостен художествен облик на съответната сграда.

Предложенията ще бъдат оценени от авторитетно жури от графични дизайнери и художници, представител на Оргахим АД и представител на града/обекта/общността ползватели на конкретната сграда. Предложенията ще могат да бъдат разглеждани през нарочно изграден  за целта сайт на проекта www.narisuvai.bg / в момента в процес на разработване/. Конкурсът ще набира предложения от 25.04 до 25.05.2016 г. Журито ще оценява в седмицата 25-30.05.2016 г. Победителите за всеки град ще бъдат обявени на 13.06 понеделник, след финалното гласуване на публиката през сайта в седмицата от 01.06 – 11.06.

На победителите ще бъде връчена парична награда от 2000 лв. и ще бъдат покрити разходите за път и престой по време на реализацията на терен. За всеки обект при достатъчно предложения с висока художествена стойност журито и публиката ще излъчат по един победител, чиято творба ще бъде реализирана след допълнително детайлизиране на техническите детайли в периода юли-октомври месец 2016.

Конкурсът „Нарисувай ми СТЕНА – 2016“ търси финансовата подкрепа и партньорството на общини и ползвателите на сгради, които искат да бъдат част от конкурсната програма за осигуряването на наградния фонд на конкурса и престоя на художниците по време на работата им на терен.

Партньорите от Оргахим АД- Русе осигуряват изцяло необходимите бои и техника за изрисуването на обектите.

Ако искате да подкрепите инициативата и да предложите обект, който да  бъде включен в конкурсната програма можете да се свържете с нас на e-mail: proekt@transformatori.net

Сдружение Трансформатори – Анна Калинова 0885657935