Светата плащеница и гробът Господен вече са поставени на престола в храма „Успение Богородично“ в Пазарджик, съобщи отец Стефан Йорданов. Десетки богомолци минаха под масата след отслужването на Царските часове. Повечето от тях вярват, че това се прави за здраве, но всъщност душите им трябва да са прочистени от земните грехове, трябва да са готови да дадат най-големия духовен дар – прошката, казва свещеникът. Голяма част от хората смятат, че е достатъчно да минеш под масата и Бог ще опрости всички твои прегрешения, но и това не е точно така.

За да получи Божията милост човек трябва да е спазвал постите, които свършват утре вечер в полунощ и да е смирил душата си, да се е покаял за грешките си и да ги е изповядал, казва отец Стефан.

Плащеницата е извезана с образа на положения в гроба Спасител. Върху нея се поставят Евангелието, Кръстът и много цветя. Вярващите целуват последователно Христовото тяло извезано на плащаницата, Евангелието и кръста, и полагат цветята. След това се навеждат и преминават под издигнатото място. По този начин изразяваме нашето преклонение, смирение и скръб пред гроба Господен, но също и благодарност, че Христос е изкупил и грехът на човечеството.

Духовникът ни дава цвете за благословение и ни утешава, че само още малко гробът ще остане празен, защото Христос ще Възкръсне. Цветето занасяме вкъщи и поставяме над иконите. Довечера, по време на богослужението Плащаницата ще бъде изнесена от олтара за т.нар. опело Христово. С Плащаницата се обикаля около храма, за да се покаже символиката на погребението. В края на вечернята свещеникът взема Плащаницата от престола и я полага в „гроба“ в центъра на храма. Поклонението на плащаницата продължава две денонощия, до късно в събота вечер, когато тя се внася обратно в олтара, минути преди пасхалното шествие на кръста.