Ана Гройс, PZdnes.com

rzok-300x225

РЗОК – Пазарджик обяви обществена поръчка за козметичен ремонт на сградата на ул.“11 август“ №2 в гр. Пазарджик. Ремонтните дейности включват: изкърпване на повредена шпакловка в помещенията, боядисване с латекс на стените, облицовка на част от стените на приемното фоайе с плочи, лакиране с водоустойчив лак на входната врата на сградата, освежаване на металния стълбищен парапет, както и доставка и монтаж на ПДЧ парапет по стените на стълбищната клетка. Прогнозната стойност на поръчката е малко над 8 хиляди лева. Участниците трябва задължително да са членове на Камарата на строителите в България и да притежават валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. Трябва да спазват изискванията за закрила на заетостта и да разполагат със собствен или нает изпълнителски състав с необходимата квалификация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка.