Крайният срок за подаване на данъчна декларация за доходите ни за предходната година изтича утре, припомнят от НАП. На гишетата в Данъчното също утре можем да заплатим дължимите от нас налози, без да плащаме лихва за пророчието им, която ще ни бъде събирана в случай, че не се издължим. Данък дължат всички хора, които са на трудов договор, но са получили пари извън него, като премии, награди, хонорари или наеми. Длъжни сме да се отчетем пред НАП и ако сме получили или дали заеми над 10 хиляди лева. За да не се редите на опашки в офисите на НАП, декларациите може да се подадат по електронен път – за това е нужен персонален код или електронен подпис. Документите може да се изпратят и по пощите с обратна разписка.