Свещената вечер „ Мирадж“ или Извисение, ще почетат тази нощ мюсюлманите в България. Те ще я отбележат с празнични програми в джамиите, разказаха жители на Сърница.  За да разберем същността и важността на благодатната вечер, ще е необходимо да направим пътешествие във времето и духовно да отидем на гости при техния пратеник Мохаммед, в скръбната за него година 620-621г. „Мирадж“ означава изкачаване по стълба.

В нашата религия Мирадж е събитието, което е станало по волята на Великия Аллах: нашият Пейгамбер Мохаммед /с.а.в./ в една нощ от Месчид-и Акса в Ерусалим /Кудюс/ е издигнат в небесата, където получава прозрения. В тази нощ ни е отредена петкратната молитва намаз, разказват сърничани. Тази нощ се празнува в края на месец Реджеб, който е един от трите свещени за мюсюлманите месеци.

След него следва месецът Шабан, който е предназначен за благодеяния, в превод означава „раздаване и разпръскване“. Свещената за този месец нощ е Берат, в която според поверията се приемат всички молитви отправени към Всевишния. След края на Шабан идва ред на свещения месец Рамазан, когато постенето е задължително.

В тези месеци хората се обръщат към вътрешния си свят и изпълнени със светлината на вярата, размишляват и чувствата и душата им са изпълнени с такива усещания, сякаш са достигнали вечния си живот в Дженнета (Рая) Фирдевс. За тях тези дни и нощи, дори всеки час и минута, преминават в една духовна атмосфера, която ги извисява. Затова и времето в тези свещени месеци се изпълва с духовна пъстрота