Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа, съобщиха от община Пещера. В България, Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети.
Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качествено образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромският образователен фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.
      За академичната 2016 – 2017 година, конкурсът за стипендии бе обявен на 8 април 2016г. с краен срок за кандидатстване 11 май 2016г.
    Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница: http: //www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1