Национално външно оценяване 4 клас  

Математика – 10 май 2016 г.

Български език и литература – 12 май 2016 г.

Човек и природа – 13 май 2016 г.

Човек и общество – 16 май 2016 г.

Национално външно оценяване за 7 клас

Български език и литература – 18 май 2016 г.

Математика – 20 май 2016 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ – 26 май 2016 г.

Чужди езици – 27 май 2016 г.

КОО „Природни науки и екология“ – 30 май 2016 г.

* Снимката е илюстративна, неин автор е Елена Ташева