6 МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН  и  ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

6 май /петък/  

11.00 ч.  пл.”К.Величков”

Празнична програма с участието на:

Фолклорна група „Надежда” към Пенсионерски клуб № 2;

Фолклорна група „Пей сърце” към Пенсионерски клуб № 6;

и оркестър „Сияние”