Технически преглед на тракторите, ремаркетата, самоходната техника и прикачния селскостопански инвентар на територията на град Септември ще се извърши на 23.05.2016 г. Това съобщават от земеделското министерство в нарочна депеша до кмета на Общината Марин Рачев. Прегледът ще се извърши в стопанския двор на кооперацията в гр. Септември. Мероприятието касае само собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ от гр. Септември. За останалите населени места от Общината ще бъдат обявени други дати и места за провеждане на прегледа.