„Броят на документите за гарантиране на човешки права се оказва обратнопропорционален на реалните резултати. Как иначе да си обясним, че именно в европейските страни, в 21 век може да се говори за бели робини, за търговия и експлоатация на деца?“, каза Илияна Йотова в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург по време на дебати относно трафика на хора в Европа. Няма достатъчно резултати и мерки за справяне с добре развитата каналджийска мрежа, която буквално продава жени за сексуална експлоатация или работна ръка на черния пазар на труда – категорична е Йотова. Според нея, нужните мерки са засилване на контрола върху държавите членки по изпълнението на директивата за борбата с трафика на хора и защитата на жертвите. Тя препоръчва също така повече действия по превенция и защита на жертвите.

Европейският парламент публикува специален доклад за нивата на трафик на хора. За съжаление България и Румъния са сред първите страни-източници на трафик на жени и деца. Към това се прибавя и трафик за  сексуална експлоатация и работна ръка за черния трудов пазар на Европа. Според Европол, 70% от жертвите на трафик са граждани на ЕС, а 80% са жени и деца. През 2014 г. 69% от трафикантите са граждани на ЕС, повечето от България, Унгария и Румъния. „Имаме нужда и от по-добра координация между службите за сигурност и европейските агенции за разбиване на транснационалните престъпни организации“, казва Йотова.