Частично бедствено положение е обявено от днес в квартал 138 по плана на град Септември. Решението е взето от общинския щаб за защита при бедствия заради поразеният от мълния преди няколко дни 30 метров комин в бившата фабрика „Победа”. Във връзка с приетото решение, днес кметът на община Септември Марин Рачев изпрати уведомително писмо до ВРИД областния управител на Пазарджик Гинче Караминова.

14комин1

В него Рачев описва хронологично какво се случило от 7-ми май до момента и какви са опасностите за хората в района. „Опасността от самосрутване е неизбежна”, се казва в писмото. По-рано днес общинският щаб за защита при бедствия е приел решение за категорично контролирано срутване на промишления комин с цел предотвратяване на инциденти, свързани с живота и здравето на хората, както и повреждане на инфраструктура. В подкрепа на решението е и конструктивно становище, направено от инженер-конструктор и протокол от 12.05.2016 г. от комисия при общинска администрация – Септември, назначена със заповед на кмета.

14комин