Реформаторски блок и Патриотичният фронт обмислят внасянето на законопроект за изменение на Закона за предучилищно и училищно образование с цел въвеждане на задължителни ученически униформи. Това заяви народният представител от Реформаторски блок Бойка Маринска, коментирайки случаи на носене на религиозни символи в някои пазарджишки училища. Маринска допълни, че на този етап директорите на учебните заведения сами трябва да регламентират това в правилника на училището.

Народният представител обобщи, че от Патриотичен фронт подготвят нов закон за забрана на носене на религиозни символи, които закриват лицето и главата, като в него категорично те ще бъдат изброени. Законът вече се разглежда от Парламентарните комисии в Народното събрание.

Съветът по религии към Министерството на образованието, в който влизат представители на всички религиозни общности в България, се обедини около мнението, че трябва да се проявява толеранс към различните религии, но не трябва да се натрапват религиозни символи, тъй като образованието е светско, припомни Бойка Маринска.