Към края на 2015 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В три населени места, или в 2.6% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

В края на 2015 г. в градовете живеят 164 445 души, или 62.4% от населението на областта, а в селата – 99 185 или 37.6%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.7% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 691 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 110 302 души (41.8%).

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2015 г. шест области имат положителен механичен прираст: София (5.5‰), София (столица) – (4.2‰), Бургас (2.7‰), Хасково (2.5‰), Варна (1.6‰) и Пловдив (1.4‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-12.9‰), Разград (-7.0%) и Враца (-6.9‰).

За област Пазарджик този показател също е отрицателен – минус 4.9‰.

През 2015 г. заселилите се в област Пазарджик са със 700 души повече в сравнение с 2014 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2015 г. са 2 997 души, като от тях 45.5% (1 365) са мъже и 54.5% (1 632) са жени.

От общините в областта само община Лесичово и община Стрелча имат положителен  механичен прираст – съответно плюс 172 и плюс 91 души.