Публикуваме отговор на писмото, което по-рано днес ни изпрати наша читателка – ТУК

Здравейте г – жо Искрова,

За да започнем да живеем в нормално гражданско общество, всички трябва систематично да отстояваме правата си на граждани и потребители. Вътрешното ни законодателство, което до голяма степен вече е синхронизирано с европейските директиви в тази насока,  ни дава достатъчно на брой разнообразни възможности, да действаме ясно и категорично в защита на правата и законните си интереси.

Не трябва да забравяме че всеки случай е индивидуален има своята специфика и няма универсален съвет за всяка ситуация. Всеки който има съмение, че е засегнат от действие или бездействие на административен орган, физическо или юридическо лице, с което е в някаква отношения, трябва да потърси бърза и компетентна помощ за решаване на проблемите.

Вашият случай става все по – нарицателен напоследък, тъй като наблюдаваме една ясно изразена повишена активност на т.нар. колекторски фирми. Много често банките, фирмите за бързи кредити, доставчиците на комунални услуги /ток, вода, моб. телефония, интернет, кабелна телевизия и др. / прехвърлят своите вземания на такива фирми.

Самото прехвърляне на вземанията – начини, средства, ограничения при прехвълянето на лични данни е една отделна тема, която също има своите огромни проблеми, но която няма да намесвам тук.

Така е станало и във Вашия случай. БТК АД вероятно е прехвърлило свое вземане предполагаемо/твърдяно на „С.Г.Груп”. Тази фирма от своя страна включва отработен „арсенал” от действия в няколко направления:

  • Започват чести контакти по телефона с изискване за плащане, уващаване, заплахи
  • „Примамливи” предложения за разсрочено изплащане на дълга с частично намаление / обикновено на незаконосъобразно начислени лихви или неустойки/ .

При вас е задействан третият – директният вариант – завеждане на иск за съдебно събиране на вземанията. Но не по обичайния ред по ГПК граждански съд по Вашето местожителство, а чрез частен арбитраж със седалище някъде в София.

В практиката често търговските договори, по изрична договорка между страните, препращат към частен арбитраж, в чийто правилник е предвиден ускорен процес от един арбитър, съобщенията се считат връчени в 5 до 7 – дневен срок след изпращането на известията до страните, без да е необходимо да се удостоверява връчването –  явно заобикаляне на установените от десетилетия процесуални норми за призоване и съобщения в процеса.

По този начин се „гарантира”, че процесът ще бъде бръз, ще мине без Вашето участие, но за сметка на това решението е окончателно, не подлежи на обжалване. Този който просто твърди, че има вземания към Вас може веднага да се снабди с Изпълнителен лист и да образува срещу Вас изпълнително дело при частен съдия – изпълнител и после  …. е после е известно какво се случва.

Конкретно във Вашия случай, дори само от описанието могат да се открият най – малко три основания, първо да не бъдете съдена по процедура пред  посочен от една от страните арбитражен съд, второ –  претенциите / или поне по – голямата част от тях / да отпаднат по съображения за неспазена форма на договори, уведомяване,  настъпване на погасителна давност и пр.  Както казах по – горе – всеки случай е индивидуален и има нужда от внимателен, индивидуален подход.

Поздравявам Ви за желанието да браните правата си. Постепенното налагане на този модел на мислене и нетърпимост към всяко едно действие, което засяга интересите ни на граждани, изгражда у всички нас съзнание за  общност, затвърждава чуството ни за собствено достойнство и ни дава самочувствие .

На Ваше разположение съм , ако желаете да се свържете с мен на тел. 0885 802 275

Адвокат Ростислав Венчев