През 2015 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове в област Пазарджик, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в областния град.

Регистрираните юридически бракове са 1 038 и са със 143 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 69.4% (720) са сред населението в градовете. В селата са сключени 318 брака. Увеличенето на броя на сключените бракове води и до увеличаване на коефициента на брачност[1]. През 2014 г. той е бил 3.3‰, а през 2015 г. – 3.9‰.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Добрич и Кърджали – съответно 5.1 и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в областите Смолян – 2.3‰, и Враца – 2.1‰.

Броят на разводите в област Пазарджик през 2015 г. е 290 и е с 4 по-малко спрямо 2014 година (294). От всички прекратени бракове 72.8% (211) се отнасят за населението в градовете.

Според данните, българите се женят, най-вече между 25 – 29-та си годишнина. Разводите най-често срещани са тези при навършилите 40 години. Значително по-малко са миналите през гражданското сънародници, които са на възраст 20-25 години.

Често граждански бракове сключват и тези, които са на възраст между 30-34 години. Запазва се традицията, жените да сключват бракове на по-млади, за сметка на мъжете, повечето от които стават семейни на по-късен етап. При разводите е характерно, че за възрастовата граница 40-49 години те са двойно повече спрямо тези, които са сложили край на семейните си отношения между 30 и 39 години, както и след 50-та си годишнина.

Статистиката отчита, че разводите са характерни и за навършилите 60 години, а през 2015 г. са отчетени и два развода във възрастова категория под 20 години.

[1] Брой сключени бракове на 1 000 души от населението