15батак

Тържествата послучай 140 годишнина от избухването на Априлското въстание ще продължат и днес в бунтовен Батак. Вчера се състоя възстановка на дните, в които някогашното село извоювало своята четиринадесет дневна свобода. В нея взеха участие представители на клуб „Традиция“, както и местни хора.

Ето какво се е случило на днешния ден, според „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов:

„Полуубитото население не че повярвало на неприятелските обещания, които опитало вече няколко пъти, но като нямало друго спасение като виждало, че и в черквата ще бъде избито, отворило вратата. Втори път то имало злочестината да си въобрази, че и чалмата има човешко сърце, че и хищният башибозук може да състрадава, да се умилостивява, като види с очите си положението на затворените, удушените и стъпкани пред вратата дечица, другите изпоплашени, които заедно с нещастните си майки и сестри плачели и късали сърцата на присъствуващите. Картина, както виждате, една от най-ужасните и сърцераздирателните, но картина, повтаряме ние, за човек с душа и сърце, а не за башибозук.

Щом се подали тези последните на вратата, с голи ятагани в ръцете, всичките затворени паднали на молба, жените показвали децата си, и за да умилостивят някак кръвниците, искали да им целуват дръжките на окървавените ятагани, наричали ги синове, братя и бащи. Всичко напусто! Башибозуците погледнали хладнокръвно на всичко това; те прекрачили налягалите пред вратата трупове като дърва и отново започнали да въртят ятаганите. И така, в черковната ограда клането се е продължавало няколко часа.

От най-напред жертвите са били обирани и измъчвани да изкажат своето богатство, а после са били заколвани, т. е. техният живот бил пощаден за няколко минути, докато удовлетворят грабителската жажда на плячкаджиите, мнозина мъже спасили своя живот, като легнали между изкланите и се престорили на умрели“.

Програмата за днешния 16-ти май 

18.30 ч.– Празнична вечерня в храм „Св.Неделя”.
20.45 ч – Откриване на празника с поднасяне на венци и цветя в храм „Св. Неделя”
21.25 ч. – Тържествена заря-проверка
22.00 ч. – Концерт