Кмета на община Септември Марин Рачев изпрати писма на три фирми, осъществяващи погребални услуги, да представят оферта във връзка с предстоящо сключване на договор за извършване на тази услуга на територията на общината и поддръжка на гробищния парк в Септември. Офертите трябва да бъдат в рамките на 20 000 лева годишно, която сума е заложена в бюджета на общината за 2016-та година.

Изискванията на администрацията са да се опишат конкретните дейности по извършване на погребалните услуги, както и да се представи подробна план-сметка за поддържане на гробищния парк в Септември. Офертите трябва да включват и безплатни услуги за социално слаби лица на територията на общината. Предложенията ще се събират до 20-ти май, 2016-та година, става ясно от изпратените до три погребални дружества писма.

Те са адресирани до две погребални агенции в Пазарджик – ЕТ „Георги Христев” и „В.П. Груп” ЕООД, както и до септемврийската „Мирчо 2013” ЕООД. Припомняме, че след края на последната извънредна сесия на общински съвет – Септември кметът Марин Рачев запозна съветниците със своите намерения относно качественото подобряване на погребалните услуги и поддръжката на гробищния парк в общинския център. Старейшините се съгласиха с неговите мотиви, а часове по-късно пък последваха обаждания от страна на Мирчеви, които в момента извършват погребалните услуги в Септември.