В септемврийското СОУ „Христо Ботев” на официална церемония стартира проектът „Детско полицейско управление”. Директорът на училището – Янка Кметска и началникът на РУ на МВР – гр. Септември Стефан Божилов подписаха споразумение и декларация за съвместни дейности, след което доброволците от първото Детско полицейско управление положиха тържествена клетва. Бяха им раздадени светлоотразителни жилетки, шапки и значки със знака наДПУ, осигурени от Община Септември.

17септември1

Част от организацията по проекта пък беше обезпечена от компанията управлявана от кмета Марин Рачев до преди изборите. През следващите две години училището ще реализира инициативата съвместно с РУ на МВР – гр. Септември и по-конкретно със структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз, духовни лица в съответните населени места и учители, а малките доброволци ще получат подготовка за лична защита, ще се запознаят с работата на пътна полиция, ще получат знания за оказване на първа долекарска помощ и др.

17септември

Целта на програмата е ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации и възпитаване и утвърждаване на християнски ценности. Гости на откриването бяха Даниела Малешкова – зам. кмет, Нина Вардина – секретар на община Септември и родители на доброволците от ДПУ.

Присъстваха още Георги Ангелов – началник група „Криминална полиция“, Борислав Биволарски – началник сектор „Охранителна полиция“, Наташа Вучкова – ИДПС при РУ на МВР гр. Септември,
Лъчезар Керимов – полицейски инспектор, Христо Георгиев – младши полицейски инспектор, Лъчезар Лазаров, отец Йордан Василев, Ангел Попов – председател на БЧК в община Септември.