Община Пазарджик ще бъде домакин на конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.”, която се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Събитието ще се проведе на 19 май, четвъртък, от 10.00 часа в зала „Архитектурен съвет” в сградата на Общината. В откриването на събитието ще участват представители на кметския екип и областното ръководство, както и представител на Изпълнителната агенция.

Очаква се в конференцията да се включат широк кръг представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрацията от област Пазарджик, които ще бъдат запознати с актуални бизнес теми. Експерти от ИАНМСП ще представят възможностите за участие на български фирми в международни панаири, изложения и  мисии, както и с параметрите на Националния иновационен фонд, който скоро ще стартира своята шеста сесия. Представители на ОИЦ-Пазарджик ще презентира очаквани през 2016 г. конкурси по оперативните програми, а гост от БТПП ще представи новата Програма „Хоризонт 2020”, по която се кандидатства на ниво Брюксел.

За въпроси се обръщайте към регионалния представител на ИАНМСП за областите Пловдив, Пазарджик и Смолян Веселина Велчева на тел.: 0882 949 723 или e-mail plovdiv@sme.government.bg