Кметът на Пещера Николай Зайчев бе представителят на Националното сдружение на общините на Втората международна конференция „Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 – 2020”.

Форумът се организира от Камарата на строителите и е под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. В конференцията участваха Валтер Дефа, генерален директор на ГД „Регионална и урбанистична политика” в ЕК, министрите Лиляна Павлова, Ивелина Василева.

На форума кметът на Пещера сподели опита Сдружението на общините и предложи някои решения за опростяване на Кохезионната политика в панела „Опростяване на изпълнението на програмите в кохезионната политика – споделен опит и перспективи“. Пред участниците в конференцията Зайчев отправи кратко и ясно послание от общините: Намаляване на административната тежест върху бенефициентите.

„Подкрепихме предложението за общ регламент и създаването на обща рамка за изпълнението на всичките пет европейски фонда. В унисон с разпоредбите, те са включени в националния ни документ, определящ рамката на европейската подкрепа- Споразумението за партньорство.

Имахме много надежди, че с това ще се унифицират процедурите по отделните програми, а от тук и сериозно ще се намали административната тежест за нас. Но на практика, оставаме с впечатлението, че общата рамка и на Европейско, и на национално равнище, дори след приемането на нарочното ни българско законодателство – Закона за управление на средствата от ЕС, за сега остава само на хартия“,  каза Зайчев

За да постигнем желания ефект на кохезионната политика, за да стигат средствата по-бързо и по-безпроблемно при хората, при крайните бенефициенти, за да почувстват те европейската солидарност, са необходими съвместните ни усилия за  премахване на сложните процедури и формалните правила, категоричен бе кметът на Пещера.

Преди да спечели местните избори Николай Зайчев дълги години работи именно като експерт в дейностите, свързани с Европейските фондове и Оперативните програми.