Осем лица, осем творци, осем различни творчески линии описват експозицията, която предстои да бъде открита утре в Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик.

В деня на Международния празник на хората, които полагат своя труд за опазване на националното и световно културното наследство, авторите Мария Баракова – Радева, Людмила Илиева, Петя Стойнова, Екатерина Иванова, Никола Стоименов, Здравко Здравков, Славчо Славчев и Леон Бабачев, част от екипа на художествената галерия застават отново един до друг, но този път със своите произведения.

Любителите на изобразително изкуство ще видят осем различни авторски интерпретации по отношение на жанрово разнообразие, техники, теми и сюжети. Освен това нека припомним, че числото осем винаги може да се превърне в символа за безкрайност. Достатъчно е да го поставим в хоризонтално положение. Ето защо не е изненадващо, че осмината автори са си поставили за цел да надникнат в друга реалност. Там където полетът на въображението е съизмерим с мечтата за съвършенство.

Очаквайте да се случи нещо интересно и значимо за Пазарджик. Заповядайте!
Откриване на изложбата: 18 май 2016 г. , 18 часа в т.нар. „Кино зала” на ХГ „Станислав Доспевски” Пазарджик, пл. „Константин Величков” 15.