На него националното външно оценяване по български след 7 клас в областта се явяват над 5000 ученици. То ще започне от 10.00 часа.

В 9.00 часа е изтеглен изпитният вариант за външното оценяване на седмокласниците, което е с продължителност 60 минути. За допълнителния модул времето е 90 минути. Седмокласниците ще се явят на изпит в училищата, в които учат. Националното външно оценяване по БЕЛ е част от изпита за приемане в държавните и в общинските училища след завършен 7 клас. Този изпит включва два модула. Първият е задължителен и се записва като текуща оценка, а вторият е по желание. Оценката за класирането на приемните изпити е възоснова на резултатите от двете части, взети заедно.