2975 души в община Пазарджик ще празнуват имен ден в едно с празника на града. 1033 жени носят името на Света Елена в града, а 503 са те в населените места от общината. С императорското име Константин пък са кръстени 465 мъже в Пазарджик и 260 в населените места.

На този ден имен ден празнуват: Константин, Костадин, Константина, Костадинa, Динko, Динка, Елена, Елеонора, Ели, Елица, Еленko.

Църквата почита паметта на Св.Св. равноапостоли Константин и Елена. Константин се смята за първият християнски римски император. Преданието разказва, че майка му – царица Елена, отива на поклонение в местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус.

Обреди и традиции

В чест на св. Константин и майка му св. Елена жените пекат обредни курбани – ако някой от родата е прекарал тежка болест или премеждие. Мъжете, които си харесат булка на 21 май, са късметлии – съпругите им ще са отлични домакини и ще им раждат синове.

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕЛЕНА ЕЛИ ЕЛИЦА ЕЛЕОНОРА ЕЛЕНКО ДИНКА КОСТАДИНА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИН КОСТАДИН КОСТАДИНКА ОБЩО
ГР. ПАЗАРДЖИК 1033 98 52 102 10 27 15 11 101 465 96 2010
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 48 8 0 3 1 0 0 0 0 13 4 77
С. АПРИЛЦИ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10
С. БРАТАНИЦА 32 3 1 1 0 0 0 1 2 10 1 51
С. ВЕЛИЧКОВО 5 0 0 2 1 0 0 0 0 6 1 15
С. ГЕЛЕМЕНОВО 9 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 16
С. ГЛАВИНИЦА 36 0 2 2 0 1 1 0 2 9 1 54
С. ГОВЕДАРЕ 13 2 0 0 0 0 1 0 0 7 3 26
С. ДЕБРЪЩИЦА 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
С. ДОБРОВНИЦА 11 0 0 3 0 1 0 0 1 15 2 33
С. ДРАГОР 16 0 0 2 0 0 0 0 1 12 2 33
С. ЗВЪНИЧЕВО 19 5 0 0 2 0 0 0 0 10 2 38
С. ИВАЙЛО 36 3 0 2 0 0 1 0 0 15 6 63
С. КРАЛИ МАРКО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
С. ЛЯХОВО 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
С. МАЛО КОНАРЕ 34 4 0 1 0 1 0 0 3 31 9 83
С. МИРЯНЦИ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10
С. МОКРИЩЕ 13 0 2 2 0 0 0 0 0 9 5 31
С. ОВЧЕПОЛЦИ 6 0 0 0 0 0 4 0 0 11 5 26
С. ОГНЯНОВО 23 1 1 1 0 0 1 0 1 17 8 53
С. ПАТАЛЕНИЦА 19 1 0 0 0 0 0 0 1 8 3 32
С. ПИЩИГОВО 13 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 23
С. РОСЕН 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
С. САРАЯ 23 2 0 2 1 1 1 0 1 8 2 41
С. СБОР 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 21
С. СИНИТОВО 38 4 0 0 0 0 2 0 0 13 0 57
С. ТОПОЛИ ДОЛ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
С. ХАДЖИЕВО 15 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 22
С. ЦАР АСЕН 3 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 9
С. ЦРЪНЧА 16 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 28
С. ЧЕРНОГОРОВО 22 0 0 1 0 0 1 0 1 20 4 49
С. ЮНАЦИТЕ 8 0 0 2 0 1 0 0 1 8 0 20
ОБЩО 1536 133 60 128 15 34 29 12 120 725 183 2975