Илияна Йотова разкритикува остро Европейската комисия, за липсата на конкретни предложения за общоевропейски мерки за борба с корупцията, организираната престъпност и прането на пари.

„Две години изминаха от доклада на специализираната комисия „Антимафия“ на Европейския парламент, на която бях заместник-председател. Изготвихме добър и подробен доклад, но ЕК не предлага законодателство в тази област“, каза Илияна Йотова на днешното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП. Българският евродепутат е докладчик по доклада за борба с корупцията от Групата на социалистите и демократите в ЕП. „Мерките, които предлагаме, като създаването на поста Общоевропейски главен прокурор, срещат съпротива, а сега се нуждаем повече от всякога от съвместни действия, защото престъпността не е патент на една или друга държава членка“, каза Йотова. Тя допълни, че в противен случай ще се запази сегашната порочна практика на сочене с пръст на някои страни в ЕС и от това особено страдат България и Румъния.

„Трябват мерки за всички 28 държави членки, а не половинчати решения само за някои от нас. Има нужда от нов механизъм, който не само да обхваща целия Европейски съюз, но и да гарантира хоризонталното съгласуване между европейските и националните институции. В момента тази координация отсъства и организираната престъпност се възползва максимално от това“.

Йотова предупреди, че бъдещото европейско законодателство трябва да уеднакви определенията в наказателните кодекси. „Сега има 28 различни тълкувания на различните престъпления и това води до 28 различни закона, вместо до хармонизиране и еднаква суровост на закона срещу престъпниците във всички части на ЕС“. Според българския евродепутат, липсата на хармонизация създава „вратички“ за подземния свят и затруднява работата на правораздаването. Един от най-актуалните примери са все по-честите  злоупотребите с пари за справяне с бежанските потоци, които се отпускат от бюджета на ЕС и се оказват в джобовете на мафията.

„Наскоро бях част от делегация на Европейския парламент, която посети бежански лагери в Сицилия и разговарях подробно с италиански прокурори. Те се оплакаха от сложните мрежи на организираната престъпност, които правят различни схеми с дъщерни дружества и подизпълнители, присвоявайки парите на европейските данъкоплатци. Така нито решаваме бежанската криза, нито съдебните органи имат инструменти за ефективно справяне с проблема“, подчерта Илияна Йотова.

Българският евродепутат каза в заключение пред колегите си, че Европейската комисия не показва очакваното ниво на инициативност и бави дори малкото от документите, с чието изготвяне се е ангажирала. „Красноречив пример за това е изготвянето на Втория доклад за борба с корупция в ЕС, който се предполагаше, че ще бъде публикуван през тази пролет. А междувременно продължава соченето с пръст на България и Румъния, върху които все още действа дискриминационният т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка, който вече не действа.