По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2016 г. се увеличават с 3 276, или с 5.6% спрямо края на декември 2015 г., като достигат 61 702.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1% (13 320), а в частния сектор с 6.9% (48 382) през първото тримесечие на 2016 година.

В края на март 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 5.4% или с 3 162 повече в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 1.9%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно със 7.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2016 г. за област Пазарджик е 699 лв., за февруари – 702 лв., и за март – 738 лева.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2015г. с 0.4% и достига 713 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 765 лв., а за частния – 698 лева.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.9% в сравнение с първото тримесечие на 2015 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2016 г. област Пазарджик е на 16-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 265 лв., Стара Загора – 903 лв. и Варна – 899 лева.