Литературният критик Тодор Биков е починал вчера в дома си в Пловдив. Погребението ме щу се състои утре в 14 ч. в Пазарджик, съобщиха негови близки.

Тодор Биков е поет, публицист, политолог, литературен и художествен критик, магистър по дипломация и международни отношения. Работи в Народното събрание на Република България като старши експерт в Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика. Издал е стихосбирките „Звук от светлина” /1990/, „Високи съзвучия” /1998/, „Кристално наднебесие” /2003/, „Душа зад хоризонта” /2007/, „Стихослужения“ /2012/. Съставител е на манускриптивния сборник „Пловдивски поети и художници за любовта” /1993/ и сборника с хайку-поезия „Прагове” /2005/ – на български и английски език.

През 1994 г. основава и оглавява вестник „АртКлуб” – издание за култура, изкуство и социални идеи, което излиза до 2004 г. Тодор Биков е член на Съюза на българските писатели и пети пореден мандат председателства Клуба на дейците на културата – Пловдив.