Консорциум „Алианс за социално развитие – Пазарджик” проведе Обществена дискусия на тема „Как да разбираме по-добре юношите?”. Тя е част от дейностите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства за повишаване на информираността на общността относно предизвикателствата пред съвременните юноши и техните семейства. Фокус на обсъждане бяха  успешните подходи в социално-педагогическата работа с юноши и техните семейства.

В обществената дискусия своя опит споделиха представители на институции – Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик, РЗИ гр. Пазарджик, Дирекция”Социално подпомагане” гр. Пазарджик, Отдел „Закрила на детето” гр. Пазарджик, МКБППМП гр. Пазарджик, педагогически съветници и психолози от училищата в гр. Пазарджик, родители и тийнейджъри, представители на МБЧК гр. Пазарджик.