На официална церемония на проведеното вчера Общо събрание на Асоциация на родопските общини в гр. Смолян, Община Брацигово получи златен приз за изключителни проекти за „зелени“ поръчки.

27брацигово

Конкурсът се проведе в рамките на проект „Зелени обществени поръчки в действие“ (Green ProcA), съфинансиран по програмата  „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС. Партньори по проекта за България са Енергиен център София и Асоциацията на родопски общини.

Златен приз за изключителни проекти за зелени поръчки, които водят до намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) и до повишаване на енергийната ефективност получиха общините Брацигово и Златоград.

Община Брацигово бе отличена в категорията „Общини с население до 10 000 жители“ за проекта „Ремонт и преустройство на топлоснабдителни системи и отоплителни инсталации в ОДЗ „Божура Фурнаджиева“ . Стойността на инвестицията е 211 925 лева, а намалените емисии на CO2  са 65,61 тона/годишно.