От следващата учебна година в Брацигово ще има само едно средно училище. То ще бъде гимназия „Народни будители“ като тя ще носи името професионална гимназия по строителство и архитектура. Това стана възможно след като по време на сесията на местния Общински съвет днес, бе решено през следващата учебна година 2016/2017  да функционира едно училище, а именно СОУ „Народни будители“ с професионална насоченост.

Степента на образование ще бъде средна, а видът на обучение – дневно. Ще бъде запазено направлението за професионално направление, като ще има една паралелка „Строителство и архитектура“. Ще се ползват и двете сгради на училищата, учениците ще продължат да ползват и училищен автобус. Оптимизацията се налага заради недостатъчния брой ученици в двете училища.