Десетокласници от Гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик посетиха днес Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където им беше представена „Синята стая“ – специализирана стая за изслушване на деца, участващи в съдебни процедури.

27стая

Гергана Спасова им разясни процедурите, свързани с разпита на деца. Специализираното помещение за изслушване гарантира най-добрия интерес и правата на децата, участващи в правни процедури. Това е щадяща процедура за деца, жертви или свидетели на насилие, която акцентира върху най-добрия интерес и защита правата на децата, заложени в Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от българското законодателство.

27стая2

Синята стая предоставя възможност в спокойна и предразполагаща детето обстановка да се проведе разпит от обучен за целта специалист, чрез използване на различни техники, съобразно възрастта и развитието на детето и избягване на контакт с обвиняемите, което спомага за даването на по-подробни показания и надеждна информация.

От 2008 досега в Синята стая са проведени общо 68 разпита на деца, пострадали от насилие, което показва активното й използване.

Директорът на Комплекса показа на учениците двете помещения, свързани помежду си с венецианско стъкло, в които се провеждат разпитите. Младежите имаха възможност да се запознаят с техниката, с която се прави видео- и звукозапис и осъществяване на конферентна връзка между съдия и разпитващ. Инициативата е част от Образователната програма  „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.