В Пазарджик се проведе първата по рода си „Академия за лидери“. Обучението, организирано за ученици от 9, 10 и 11 клас, се базира на метода „community organizing” („организиране на общности), широко разпространен и използван в редица страни.

По време на 4 дневното обучение участниците се запознаха със стъпките по планирането на кампания за решаването на конкретен проблем, говориха за това как да организират хората около себе си за постигането на една обща цел и как да комуникират с останалите. Гражданско образование, медии, политическа култура – бяха теми, които също бяха засегнати.

Обучението бе планирано, организирано и реализирано от НПО „Ти водиш“ с финансовата подкрепа на Американското посолство. „Ти водиш“ е нова организация, състояща се от младежи под 30 години, чиято мисия е да откриват млади и мотивирани хора, които искат да променят средата, в която живеят и са готови да работят активно за постигането на промяната. Визията им за бъдещето е един ден всеки млад човек в България да действа за постигането на положителна промяна във всеки аспект от живота, в който има нужда, използвайки принципите и методите на “организирането на общности”.

Всички участници си тръгнаха от проекта не само с положителни емоции, нови знания и нови приятелства, но най-важното с разписан план за първата им кампания, която ще стартират в училище или извън училище за решаването на идентифициран от тях проблем.

27лидери2

„Ти водиш“ вече планира следващата Академия за лидери и съвсем скоро очакваме да видим първите реални проблеми, решени от учениците. Един от учредителите на  „ Ти водиш” е общинският съветник Иван Димитров, част от ПГ „ Коалиция Тодор Попов за Пазарджик”. Събитието се състоя от 21 до 24 май.