28пче2

Огромно количество пчели жужат в междублоковото пространство на ул. „Янтра“ в Пазарджик. Животинките най-вероятно се разселват, но не е ясно дали това става със знанието на стопанина им. Най-често пчеларите ползват изкуственото разселване, когато се появи втора пчела майка.

Насекомите пристигнаха около десет часа от съседната улица „Дунав“, кръжаха около петнадесет минути в междублоковото пространство, а след това се концентрираха върху клон на улично дърво.

28рояк1

Изкуственото размножаване се основава на някои характерни биологични особености на пчелите и пчелните семейства. Известно е, че при определени условия пчелното семейство е склонно да приема нова пчелна майка. Летящите пчели при преместване на близко разстояние се връщат на старото място (имат създаден рефлекс за място на кошера), а младите (нелетящите) пчели поради липса на такъв рефлекс може да бъдат премествани навсякъде, без да има опасност да се върнат в стария кошер.

28пче1

 

По принцип пчелните семейства може да се размножават през целия активен период. Най-целесъобразно е това да стане рано напролет, но зависи главно от силата на семейството и от пашата (време за настъпване и продължителност). Към изкуствено размножаване трябва да се пристъпва, преди да възникне естествено роене. Пчеларят трябва да знае, че колкото по-рано създаде новото семейство, толкова по-силно ще бъде то по време на главната паша и ще даде повече продукция.
За изкуствено роене се избират здрави, силни семейства, постигнали най-високи показатели по медопродуктивност, восъкопродуктивност и т.н.

В пчелина се осигуряват необходимият брой празни кошери, преградни дъски, затоплящи материали, изградени празни пити със запечатан мед, захар за подхранване, пчелни майки или маточници и други помощни материали и инвентар.
Съществуват няколко начина за изкуствено размножаване на пчелни семейства.

28рояк