29стрелча

На Празника на розата в Стрелча, днес в 16.30 часа бе подписано споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между общините Стрелча и Созопол от кметовете на двете общини –  Стойно Чачов и Панайот Рейзи. Споразумението е израз на желанието  за междурегионално сътрудничество на основата на равнопоставеност и взаимен интерес. Сътрудничеството ще се изразява в разработването и прилагането на специфични проекти, засягащи всички форми на обществен и икономически живот. Подписването се състоя в Ритуалната зала на Общинска администрация – Стрелча.

Общините Стрелча и Созопол имат различен географски, но твърде сходен профил във възможностите и стремежа за развитие на туризма, коментира Стойно Чачов. Градоначалникът на поясни още, че споразумението дава възможност за сътрудничество и извършване на съвместни дейности във всички сфери на обществения и икономически живот, но акцентът на партньорството е и за участие в съвместни проекти по европейските програми в областта на туризма.
Кметът на община Созопол Панайот Рейзи подари на кметът на община Стрелча Стойно Чачов икона на закрилницата на морския град – Света Марина. В емоционално слово той изрази увереност, че тя ще закриля Стрелча и стрелчани, както закриля родния му град. Стойно Чачов благодари на гостите от Созопол за оказаното доверие. Той още веднъж подчерта значението и потенциала на сключеното споразумение. Церемонията завърши с размяна на подаръци между общинските съветници от двата града.