Финансистката Тинка Юрукова ще дава показания пред икономическа полиция и заради това, че е давала външен достъп до общинската база данни на трети лица.

Вчера в кметство Варвара беше направена вътрешно ведомствена проверка от страна на община Септември. Обект на инспекцията беше работата на служителите там, както и проверка на служебните компютри на специалистът АПОН, техническият сътрудник и финансиста.

Прекият повод

за проверката в кметство Варвара пък станаха възраженията на кмета Николай Николов – Чико срещу предложените от градоначалника на Септември Марин Рачев структурни промени в администрацията. „Локомотив-Септември“ научи от свои източници, че във връзка със структурните промени кметът на общината Марин Рачев е обсъдил с кметовете на кметства намерението за изтегляне на финансистите в администрацията на общинския център. Всички са се съгласили с доводите на главният счетоводител Иванка Сестримска, че е по-рационално финансистите да са в общината за да се вижда как изпълняват задълженията си. Освен това върху тяхната работа ще има ежедневен контрол и грешките и пропуските, които са правени до момента и са установени от проверките на АДФИ ще бъдат избегнати. Това е от полза и за самите кметове. Логично всички са се съгласили с това предложение с едно изключение – кметът на Варвара Николай Николов – Чико. Той е възроптал срещу това да се изземват функциите на финансистката му. Николов се е държал демонстративно и по-късно при обсъждане на проекта за решение в постоянните комисии на общинския съвет. Според Чико, финансистката била „много натоварена и нейното отзоваване щяло да блокира работата в кметството“. Именно поради тази причина общинския кмет решава да направи проверка, чиято цел е да установи доколко са основателни твърденията на Николай Николов за натовареност и да се покаже с какво точно е натоварена въпросната служителка, а и за да не се допусне грешка в случай, че Чико се окаже прав. Какво обаче се установи в последствие? Да, служителката е натоварена е, но забележете с какво?

Проверката

Вчера сутринта в кметство Варвара акостира четиричленна комисия, оглавявана от директорът по „Транспорт и околна среда” Ангел Бончев. В нея бяха още главният счетоводител на общината Иванка Сестримска, главния експерт ИОТ Пенка Райкова и главният специалист ОС Стефка Иванова. Проверката установи, че на работните компютри на ст. специалиста АПОН и на техническия сътрудник няма инсталиран програмен продукт, който да не е свързан с преките задължения на служителите. Различна бе ситуацията с компютъра на старши-специалиста „Финанси” Тинка Юрукова. Установено бе, че на него има инсталирани продукти, които освен за служебни цели са ползвани и за дейности от частен характер. Става въпрос за водене на счетоводство, подаване на декларации 1 и 6 и дори преводни парични плащания на множество частни дружества(виж списъка на протокола). Друг фрапиращ факт, установен от проверката е, че Тинка Юрукова периодично е предоставяла отдалечен достъп(дистанционно боравене) до работния си компютър чрез програма TeamViewer на външни за общинска администрация хора. Казано иначе – тя е давала външен достъп на трети лица до общинската база данни.С каква цел е ставало това тепърва ще установяват компетентните органи. Проверката бе започната в кметство Варвара и бе завършена сградата на община Септември в присъствието на цялата комисия и ст. финансиста на кметство Варвара Тинка Юрукова. Констативният протокол е подписан без възражение от всички страни и вече е предаден за сведение на кмета на общината. В неговите правомощия е с документът да бъде сезиран отдел „ПИМ”(Противодействие на икономическите престъпления) при ОД на МВР – Пазарджик. „Видно от констативния протокол е, че наистина финансистката на кметство Варвара е много натоварена, но с несвойствени за нейните преки задължения функции. Освен, че е на щат в кметството въпросната служителка се води на работа в детската градина и училището, а между другото се занимава и със счетоводството на куп други дружества. Именно за това и поисках финансистите да бъдат преместени на работа в общинска администрация, където ще бъдат под надзора на главният счетоводител. Той ще има непосредствен поглед какво и как работят. Единствен кметът на Варвара г-н Николов из между всички свои колеги се възпротиви на тази редукция на щатове и реорганизацията на работата и вижте какво излезе”, коментира от своя страна кметът на община Септември Марин Рачев.