„МГЕРБ има достатъчно членове,  доказали себе си като добри професионалисти. Те са магнит за останалите млади хора, които искаме да привлечем в нашите редици“, каза Георг Георгиев  на областно събрание на МГЕРБ Пазарджик. На форумът той обяви домакинството на Пазарджик на Регионална академия на МГЕРБ с лектори и теми  насочени към развитието на икономическия профил на региона. Почетни гости  бяха областният координатор на ГЕРБ Пазарджик Найден Шопов и ръководителят на пазарджишката общинска организация Гинче Караминова.

31герб

Участниците в областното събрание бяха приветствани от Найден Шопов  с думите: „Надявам се, че в бъдеще вие като наши кадри да насърчите и други млади хора за членство в ГЕРБ. Убеден съм, че пазарджишка област има потенциал да привлича и реализира свои инициативи на национално ниво“.

„Радвам се, че в България и Пазарджик има млади хора, с гражданска позиция, които искат да работят за реализацията на политиките на ГЕРБ на местно ниво“, каза пред събранието Гинче Караминова и допълни: “Добротата, любовта към хората и животните, природата и красотата са част от темите, които ви вдъхновяват за да работите, за да промените света, в който живеем“. На събранието присъстваха  представители на общинските ръководства на МГЕРБ от областта.

„Голяма чест и отговорност е за нас, да ни гласуват такова доверие, за първи път в област Пазарджик  ще бъдем домакин на регионален форум от такъв мащаб. Надявам се с провеждането на академията да приложим на практика политиките на ГЕРБ за осигуряване на заетост и житейска реализация на младите хора“, каза пред събранието областният координатор  на МГЕРБ Пазарджик Надежда Терзиева. В регионалната академия през юли се очаква да вземат участие над 70 участници от 9 области в страната.