60 жители на Стрелча ще се включат в програмата „Топъл обяд“, тя ще стартира на първи юни и ще приключи на тридесети септември.

Със средства по оперативната програма за храни се дава възможност за целогодишно осигуряване на топъл обяд, като по този начин се допълва и надгражда действащата национална програма за финансиране на обществени трапезарии през зимния период. Осигурява се възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване. Обществените трапезарии ще могат да предоставят топъл обяд във всички дни от седмицата на лица и семейства, обект  на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни

Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на човек. Определената стойност на един храноден е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб.

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Стрелча, входовете на кметствата по населените места и на интернет страницата на Община Стрелча на 31 май  2016 год. Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж“ – Стрелча.