Сто и четири крави от ферма край Пазарджик ще бъдат убити и изгорени, заради пръкналата се в стадото нова болест по говедата – нодуларен дерматит. Тя се разнася от кръвосмучещи насекоми, които могат да я разсеят много бързо в цялата област. Това бе и причината да се свика спешно заседание на Областната епизоотична комисия, която взе решението за елиминирането на животните.

Около засегнатата ферма, която е собственост на Катя Попова от Пазарджик, се отглеждат и други стада, но на този етап за тях няма положителни проби от заболяването.

Заразният Нодуларен Дерматит по говедата (Lumpy skin disease – LSD) е вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения на лимфната система, оток на подкожната тъкан и слизестите вътрешните органи, образуване на възловидни, проминиращи кожни образувания (нодули).

Причинява се от шарков вирус се от рода Capripoxvirus на семейство Poxviridae. Lumpy skin disease virus 2 (LSDV) е много близък в антигенно отношение с шарковите вируси по овцете и козите и в същото време e различен от тях. Наричан е още Neetling virus. Въпреки ниската смъртност заболяването води до значителни загуби, най-често при животни които не са се срещали преди това с този вирус, изразяващо се в понижена млечна продуктивност, аборти или безплодие.

Смъртността е по-висока при младите животни. LSD е ензоотично заболяване за много африкански и азиатски страни, което в последно време бързо се разпространява през страните от Близкия Изток и през територията на Р. Турция. LSDV се пренася чрез механични вектори, но също така може да се предава и чрез директен и индиректен контакт. Възприемчиви животни са говеда, биволи и зебу.

Вируса се предава от болно на здраво животно чрез ухапвания от комари от родове Aedes и Culex или при директен контакт чрез слюнката. Като възможен начин на предаване на заболяването се считат отделяните от животните секрети и екскрети, защото LSD е наблюдаван и при много ниска плътност на векторите. В потвърждение е установеното бързо разпространение при полеви условия на LSD в региони, дори и когато има ниска плътност на кръвосмучещи вектори. Освен това в лабораторни условия е установено, че кърлежите могат да играят определена роля не само в пренасянето, но и в поддържането на LSDV.