„МЛ – България“ АД – Пазарджик търси да наеме оператор на автоклав, на трисменен режим на работа.

За контакти: 0878 899 470