На извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия проведено на 01.06.2016 год. е приета допълнителна мярка във връзка с констатирано огнище на заболяването Заразен нодуларен дерматит в животновъден обект на територията на землище гр. Пазарджик.

Забранява се пашата на животни в т.ч. и едри преживни животни между бреговете/дигите и в непосредствена близост до дигите на реки, преминаващи на територията на община Пазарджик.

Ограничението е задължително за собствениците на едри преживни животни и е в сила до изричната заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните, за ликвидиране на заболяването и вдигане на ограничителните мерки на територията на страната.