Всички седмокласници, които са минали успешно през „малките матури“ могат предварително да подредят желанията си за обучение и заявлението за участие в I етап на класиране, което следва да подадат лично в училището „гнездо“ , като следват линка ЛИНК за предварително подреждане на желания, до 15.06.2016 г. включително, съобщиха днес от РИО на МОН – Пазарджик.

Предварително подредените от вас желания автоматично ще бъдат включени в заявлението при подаването му от вас в училището „гнездо“, с цел ускоряване процеса на подаване на заявления.

Това не е окончателното подреждане на желанията ви. Ще имате възможност за промяна на желанията и тяхната подредба при личното подаване на заявлението в училището „гнездо“, допълват от Регионалния инспекторат по образование.

Училища „гнезда“ в област Пазарджик:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

ПГИТМТ- гр. Панагюрище

Във всяко училище „гнездо“ могат да се подават заявления с подредени желания за всички училища на територията на област Пазарджик с прием след завършен VII клас.