Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост” – Пазарджик
1 фактурист – стажуване
1 фактурист – обучение
13 продавач-консултант – обучение
1 обслужващ, магазин – обучение
1 отговорник, търговска зала – обучение
2 помощник, кухня – обучение
1 брокер, стоки – стажуване
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция – обучение
1 барман – обучение
1 работник, производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения – стажуване
1 технически изпълнител – стажуване
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации – обучение
1 техник, механик охви – стажуване
1 електромеханик – стажуване
1 монтажник, промишлено оборудване – обучение
2 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий – стажуване
2 монтажник, дограма – обучение
2 касиер – обучение
2 барман – обучение
1 охранител – обучение

БЮРО ПО ТРУДА – ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование

 • 1       Възпитател
 • 10     Лекар, спешна медицина
 • 1       Младши възпитател
 • 2       Младши учител, детска градина
 • 1       Младши учител, английски език
 • 1       Организатор, конференции и събития
 • 1       Организатор, маркетинг
 • 1       Психолог, училищен
 • 1       Старши учител, музика в детска градина
 • 1       Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • 2       Учител, детска градина
 • 1       Учител, музика в детска градина
 • 1       Финансов контрольор

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

 • 3       Автомонтьор
 • 1       Арматурист
 • 4       Асистент-продавач
 • 9       Барман
 • 2       Бродировач
 • 2       Водач, специален автомобил
 • 13     Гладач
 • 1       Готвач, заведение за бързо хранене
 • 4       Грундировач-байцвач на дърво
 • 3       Дърводелец, мебелист
 • 2       Електротехник, промишлено предприятие
 • 16     Камериер/камериерка
 • 4       Камериер/камериерка, хотел
 • 17     Касиер
 • 2       Крояч, текстил
 • 35     Машинен оператор
 • 4       Машинен оператор, производство на захар
 • 6       Машинен оператор, рязане на текстил
 • 2       Моделиер-конструктор, облекла
 • 5       Монтажник, дограма
 • 40     Монтажник, електронни елементи
 • 5       Монтьор, водопроводни тръби
 • 7       Носач-товарач, стоки
 • 5       Обслужващ работник, промишлено производство
 • 11     Обслужващ, бензиностанция/газостанция
 • 12     Общ работник
 • 5       Общ работник, промишлеността
 • 1       Огняр
 • 2       Опаковач
 • 5       Опаковач
 • 1       Организатор, ремонт и поддръжка
 • 7       Пакетировач
 • 3       Помощник кухня, заведение за бързо хранене
 • 4       Помощник, кухня (без домашен)
 • 1       Помощник-готвач
 • 5       Помощник-сладкар
 • 2       Продавач, разносна търговия
 • 19     Продавач-консултант
 • 6       Работник, кухня
 • 1       Работник, оранжерия/парник
 • 1       Работник, поддръжка
 • 15     Работник, почистване на плувни басейни
 • 16     Работник, сглобяване на детайли
 • 10     Работник, сладкарско производство
 • 5       Работник, сортировач
 • 2       Санитар
 • 1       Сервизен техник
 • 10     Сервитьор
 • 5       Склададжия
 • 5       Сладкар
 • 3       Спасител, басейн
 • 3       Стругар
 • 6       Стюард/стюардеса
 • 3       Технически секретар
 • 5       Фелдшер
 • 3       Фрезист
 • 21     Чистач/ Хигиенист
 • 5       Шивач
 • 3       Шивач, кожа
 • 2       Шлосер
 • 1       Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
 • 7       Шофьор, тежкотоварен автомобил
 • 105   Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

БЮРО ПО ТРУДА „МАРИЦА“ – ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:

 •        1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви
 •        1 медицинска сестра

Работни места по схема “Нова възможност за младежка заетост”

 •        2 инженер-конструктор – стажуване
 •        1 програмист, база данни – стажуване
 •        2 специалист, логистика – стажуване
 •        1 инженер, електроник – стажуване

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образованиe:

 •        4 касиер, бензиностанция
 •        1 обслужващ, бензиностанция
 •        3 пакетировач
 •        9 шивач
 •        1 електромонтьор
 •        20 машинен оператор,месни продукти
 •        10 комплектовач
 •        20 сезонен работник в земеделието
 •        20 монтажник,електронни елементи
 •         5 монтажник,изделия от метал
 •         5 монтажник,изделия от пластмаса
 •         2 шофьор,тежкотоварен автомобил
 •         100 работник,консервиране на плодове
 •         20 общ работник,промишлеността
 •         3 технически изпълнител
 •         10 общ работник
 •         1 пастир
 •         4 автомонтьор
 •         2 заварчик
 •         1 шлосер-монтьор
 •         1 демонстратор
 •         1 крояч,текстил
 •         1 брокер,финанси

Работни места по схема “Младежка заетост”

 •        1 фрезист – стажуване
 •        2 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – стажуване
 •        2 шлосер-стажуване
 •        2 настройчик на шприц машини и сродни на тях – стажуване
 •        1 шлосер – обучение
 •        1 секретар
 •        1 отчетник на материали
 •        2 сортировач, дърво – обучение
 •        1 настройчик, оператор на машини за рендосване – обучение
 •        1 оператор, сушилня – обучение
 •        2 настройчик на шприц машини и сродни на тях – обучение
 •        1 фрезист – обучение
 •        3 машинене оператор, дървообработване
 •        1 техник-механик, стажуване
 •        1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия – обучение
 •         6 монтажник, електронни елементи – стажуване

 БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ“- ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с  висше образование

 • 1 главен счетоводител
 • 4 учител, детска градина
 • Работни места за специалисти със средно образование
 • 1 Общ работник
 • 10 Машинен оператор, шиене на облекла
 • 1 Машинен оператор, производство на хартия
 • 4 Сервитьор
 • 1 Продавач-консултант
 • 1 Стругар
 • 1 Машинен оператор, изделия от хартия
 • 3 Работник, кухня
 • 1 Майстор-готвач
 • 2 Работник, производство на метални конструкции
 • 1 Пощенски раздавач
 • 1 Машинен оператор, дървообработване
 • 4 Готвач
 • 2 Камериер/Камериерка
 • 2 Отговорник, автомивка
 • Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование
 • 3 Машинен оператор, шиене на облекла
 • 1 Машинен оператор, опаковане/увиване
 • 1 Общ работник
 • 2 Камериер/Камериерка
 • 2 Работник кухня
 • 1 Товарач
 • 1 Работник, очистване на влакна/текстил
 • 7 Общ работник, оранжерия/парник