Усилията на кмета Марин Рачев за измъкване на Общината от финансовата примка на многомилионните задължения са на път да се увенчаят с успех. Това става ясно от полученото днес в деловодството на администрацията писмо от Министерството на финансите, подписано от ресорният министър Владислав Горанов. В него се казва, че на базата на получените обективни данни за цялостната финансова картина, Община Септември трябва да открие процедура по финансово оздравяване.

Във връзка с това се възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Този план трябва да бъде изготвен до 1 месец, а 14 дни по-късно трябва да се направи и съответното обсъждане. В 7 дневен срок от провеждането на публичното обсъждане, общинският съвет с решение трябва да определи срока на процедурата по финансово оздравяване и приемане на плана за това. След това думата ще има държавата, респективно финансовото министерство, което ще определи конкретната републиканска целева субсидия за частично или пълно покриване на задълженията на Общината по този оздравителен план.