При провела се среща на кмета на Община Септември Марин Рачев и Ивалина Табакова, директор на дирекция „Образование, култура и социални дейности” с представители на сдружение „Човеколюбие” стана ясно, че откритият тържествено на 7 април 2014 г. Център за психично здраве в град Септември по проект „За повече и по-качествени социални услуги” на сдружението съвсем не работи в предвидения капацитет.

Въпреки оборудваната база и обучените специалисти за работа с хората с психични проблеми от общината, центърът осъществява дейност веднъж седмично и то само, когато има представител от сдружение „Човеколюбие”, тъй като се оказва, че община Септември освен взето решение на Общински съвет не е изпълнила своите ангажименти по отношение на центъра.

Процедурата по разкриване на социалната услуга не е стартирана от предишното ръководство на общината, хората обучени по проекта за работа в момента работят на търговските обекти „Лафка”, въпреки специализираното обучение за доставката на социалната услуга в община Септември. На практика има решение на общински съвет задължаващо кмета на общината да стартира процедура, има оборудвани помещения за работа с целевата група, има обучени специалисти за съответната работа има и желаещи да се възползват от услугата.

Пита се обаче – защо Община Септември не е изпълнила своите ангажименти и защо е лишила хората от възможността да ползват услугата при наличието на всички необходими фактори, защо е необходимо жителите на общината при наличието на всичко необходимо да пътуват до областния център за да ползват такава услуга? По-важно е да отрежем лентата и да се снимаме или реално да предоставим услуга в помощ на гражданите?

След провелата се днес среща с ръководството на Център „Човеколюбие” кметът на Общината Марин Рачев е възложил на Ивалина Табакова да събере информация и да направи анализ и план на действие така, че по възможно най-бързия начин да заработи центъра. Защото в крайна сметка хората не искат ленти, а реални услуги