Младите пещерняци членове на Българско пещерно дружество и ентусиасти от Ракитово при поредния си трети опит успяха, да проникнат в нови части на пещерата под „Калето“, съобщи Стойчо Зарев.
Пещерата представлява хоризонтална галерия с дължина около 40 м. широка около 80 см., на места по висока от 150 см., има и участъци с дължина 2-3 м., които трябва да пропълзиш.

14пещера1

 

В хоризонталната галерия се наблюдават вторични образувания – сталактити, сталагмити и сталактони, драперии, както и дендрити.

14пещера

Пещерата има продължение, но трябва какво крие, то ще стане ясно при следващи опити да се проникне там. Откриватели и проучватели на новите участъци са – Иван Христосков, Иван Миров, Кристиян Делиев, Петър Добрев, Добромира Зарева, Георги Срънчалиев и Стойчо Зарев.

14пещера3

*Снимки – Стойчо Зарев